HỒ BƠI GIA ĐÌNH - C.NGÂN - ĐĂK NÔNG

HỒ BƠI GIA ĐÌNH - C.NGÂN - ĐĂK NÔNG

Ngày đăng: 22-04-2020

Chủ đầu tư: C.Ngân - Đăk Nông

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 10/2019

Ngày hoàn thành: 11/2019

Đổ bê tông hồ bơi

Chống thấm hồ bơi

Thử thấm hồ bơi

Ốp lát gạch hồ bơi

Cấp nước vào hồ

Hồ bơi hoàn thiện và bàn giao

0908330567