HỒ BƠI SÂN THƯỢNG COMPOSITE, MR FERRARI, TÒA NHÀ THE VISTA, QUẬN 2

HỒ BƠI SÂN THƯỢNG COMPOSITE – MR FERRARI – TÒA NHÀ THE VISTA – QUẬN 2

Ngày đăng: 02-10-2017

Chủ đầu tư: Mr.Ferrari

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 5/2017

Ngày hoàn thành: 6/2017

Công đoạn đan sắt đáy hồ và đi đường ống thu nước, trả nước cho hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt đáy hồ và đi đường ống thu nước, trả nước cho hồ bơi

 

Công đoạn xây hồ composite

 

Công đoạn xây hồ composite

 

Công đoạn xây hồ composite

 

Hồ composite sau khi xây xong

 

Hồ composite sau khi xây xong

 

Hồ composite sau khi xây xong

 

Hồ composite sau khi xây xong

 

Làm sạch hồ Composite sau khi xây

 

Cho nước vào sử dụng

 

Phòng massage

 

Phòng massage

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0908 330 567
0988 155 737