ĐẦU TRẢ ASTRAL 003031

- Lưu lượng 12m3/h - Kết nối ống âm tường 00323

ĐẦU TRẢ ASTRAL 003031

  • Mã SP:Có ren 003031
  • Giá bán:400,000 vnđ

- Trả nước về hồ
- Lưu lượng 12m3/h
- Kết nối ống âm tường 00323

0908330567