Xây dựng hồ bơi là công đoạn quan trọng nhất của quy trình tạo ra một hồ bơi. Bởi hồ bơi là công trình đòi hỏi sự chính xác khi thi công và khả năng chống thấm tốt. Việc xây dựng phải qua các quy trình sau:

-Thiết kế chi tiết trên máy tính

-Tính toán đúng khối lượng công trình

-Khảo sát địa chất nơi thi công

-Định vị thực tế tại công trình

-Ra dự toán xây dựng

-Chọn phương án đề phòng 

-Xây dựng

Ép cọc móng hồ bơi

Lăm le đá sàn hồ

Xây tường thành hồ

Lắp đặt sắt sàn hồ lần 1

Lắp đặt sắt sàn hồ lần 2

Lắp đặt ống cấp thoát nước hồ bơi

Đổ bê tông sàn hồ

Sàn hồ sau khi đổ bê tông

San lấp cát bao quanh thành hồ

Ghép cốp pha thành hồ

Đổ bê tông thành hồ

Tháo dỡ cốp pha thành hồ

Chống thấm thành và sàn hồ

Lát đá sàn hồ bơi

Ốp đá thành hồ bơi

Xả nước ngâm hồ

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

Mỗi công trình mà Đồng Tiến thi công là một sự hài lòng của quý khách hàng