HỒ BƠI GIA ĐÌNH, CÔ 5, BIÊN HÒA

HỒ BƠI GIA ĐÌNH – CÔ 5 – BIÊN HÒA

Ngày đăng: 02-10-2017

Chủ đầu tư: HỒ BƠI GIA ĐÌNH – CÔ 5 – BIÊN HÒA

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 2/2017

Ngày hoàn thành: 3/2017

Hồ bơi sau khi đổ bê tông thành hồ và đáy hồ

 

Hồ bơi sau khi đổ bê tông thành hồ và đáy hồ

 

Ốp lát gạch hồ bơi

 

Ốp lát gạch hồ bơi

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch và đang được nhân viên Đồng Tiến vệ sinh

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch và đang được nhân viên Đồng Tiến vệ sinh

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ Massage

 

Hồ bơi và hồ massage

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0908330567