HỒ BƠI GIA ĐÌNH, MR KHƯƠNG, VĨNH LONG

HỒ BƠI GIA ĐÌNH – MR KHƯƠNG – VĨNH LONG

Ngày đăng: 02-10-2017

Chủ đầu tư: MR KHƯƠNG – VĨNH LONG

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 7/2017

Ngày hoàn thành: 8/2017

Công đoạn đào đất, san lấp mặt bằng cho hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt đáy hồ và đi đường ống thu nước, trả nước cho hồ bơi

 

Công đoạn đóng cốt pha thành hồ bơi 

 

Công đoạn đóng cốt pha thành hồ bơi 

 

Công đoạn đóng cốt pha thành hồ bơi 

 

Toàn cảnh khuôn viên xây dựng

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0908 330 567
0988 155 737