HỒ BƠI KINH DOANH SONG HƯƠNG - PHAN THIẾT

HỒ BƠI KINH DOANH SONG HƯƠNG - PHAN THIẾT

Ngày đăng: 03-06-2018

Chủ đầu tư: Ms.Hương

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 4/2018

Ngày hoàn thành: 5/2018

Định hình móng hồ bơi

Công đoạn đan sắt đáy hồ bơi

Đổ bê tông sàn hồ bơi

Đổ bê tông sàn hồ bơi

Xây gạch thành hồ bơi

Công đoạn chống thấm thành và sàn hồ bơi

Ốp gạch thành hồ bơi

Lát gạch sàn hồ bơi

Cấp nước cho hồ bơi

Ngâm nước bảo dưỡng hồ bơi

Công đoạn vệ sinh hồ bơi

Xử lý nước hồ bơi

Vận hành hệ thống lọc nước hồ bơi

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0908330567