HỒ BƠI GIA ĐÌNH - A.HÒA - LAGI

HỒ BƠI GIA ĐÌNH - A.HÒA - LAGI

Ngày đăng: 22-04-2020

Chủ đầu tư: A.Hòa - Lagi

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 7/2019

Ngày hoàn thành: 8/2019

Đổ bê tông thành hồ bơi

Công đoạn chống thấm hồ bơi

Lát đá trên thành hồ

Ốp gạch thành hồ bơi

Lắp đặt máy lọc hồ bơi thông minh

Lát gạch sàn hồ bơi

Vận hành thử nghiệm máy và bàn giao

0908330567