GẠCH GỐM TRANG TRÍ

Gạch gốm trang trí hồ bơi

GẠCH GỐM TRANG TRÍ

Gạch gốm trang trí

Kích thước viên: 300*300mm

Độ dày: 8mm

0908330567