HỒ BƠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI

HỒ BƠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Ngày đăng: 05-03-2018

Chủ đầu tư: ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 1/2018

Ngày hoàn thành: 2/2018

Công đoạn xử lý nước

Lắp đặt thiết bị lọc nước hồ bơi thông minh

Hồ bơi sau khi xử lý nước

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0908330567