HỒ BƠI GIA ĐÌNH, MS PHƯỢNG, PHÚ GIÁO, BÌNH PHƯỚC

HỒ BƠI GIA ĐÌNH – MRS PHƯỢNG – PHÚ GIÁO, BÌNH PHƯỚC

Ngày đăng: 02-10-2017

Chủ đầu tư: MRS PHƯỢNG – PHÚ GIÁO, BÌNH PHƯỚC

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 9/2017

Ngày hoàn thành: 10/2017

Công đoạn đan sắt đáy hồ và đi đường ống thu nước, trả nước cho hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Công đoạn đóng cốt pha thành hồ bơi 

 

Công đoạn ốp lát gạch

 

Công đoạn ốp lát gạch

 

Lắp đặt thiết bị vệ sinh

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch và đang được nhân viên Đồng Tiến vệ sinh

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch và đang được nhân viên Đồng Tiến vệ sinh

 

Dọn vệ sinh hồ bơi

 

Dọn vệ sinh hồ bơi

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0908330567