HỒ BƠI TRƯỜNG HỌC, TRƯỜNG SAKURA, QUẬN 2

HỒ BƠI TRƯỜNG HỌC – TRƯỜNG SAKURA – QUẬN 2

Ngày đăng: 02-10-2017

Chủ đầu tư: TRƯỜNG SAKURA – QUẬN 2

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 3/2017

Ngày hoàn thành: 4/2017

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch

 

Lắp thiết bị lọc thông minh

 

Lắp thiết bị lọc thông minh

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0908330567