HỒ BƠI GIA ĐÌNH, MR SƠN, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

HỒ BƠI GIA ĐÌNH – MR SƠN – LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

Ngày đăng: 02-10-2017

Chủ đầu tư: MR SƠN – LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 3/2017

Ngày hoàn thành: 4/2017

Công đoạn đan sắt đáy hồ và đi đường ống thu nước, trả nước cho hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt đáy hồ và đi đường ống thu nước, trả nước cho hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Công đoạn đan sắt thành hồ bơi

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch

 

Khuôn viên hồ bơi

Khuôn viên hồ bơi

 

Khuôn viên hồ bơi

 

Lắp đặt thiết bị vệ sinh hồ bơi

 

Lắp đặt thiết bị vệ sinh hồ bơi

 

Lắp đặt thiết bị vệ sinh hồ bơi

 

Lắp đặt thiết bị vệ sinh hồ bơi

 

Lắp đặt thiết bị vệ sinh hồ bơi

 

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch

 

Bơm nước vào hồ

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

 

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0908330567