HỒ BƠI GIA ĐÌNH

- Hồ bơi gia đình nước tràn

Ngày đăng: 26-07-2023

- Hồ bơi gia đình sử dụng máy lọc không đường ống
- Đơn vị thiết kế, thi công: hoboidongtien.com
- Hệ thống lọc truyền thống, massage và đèn led
- Thời gian xây dựng: 30 ngày

Đào đất bằng máy để tạo độ sâu khi thi công hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0908330567