HỒ BƠI GIA ĐÌNH

HỒ BƠI GIA ĐÌNH -CHỊ CÚC

Ngày đăng: 26-07-2023

Hồ bơi gia đình sử dụng máy lọc không đường ống

Đơn vị thiết kế, thi công: hoboidongtien.com

Thời gian xây dựng: 30 ngày

Ép cọc betong móng hồ, Cọc betong tròn fi300, ép tải 30 tấn/ cọc

Thi công lắp đặt sắt móng, sắt fi16

Lắp đặt 2 lượt sắt sàn hồ, sắt fi10, a200

Đổ betong sàn hồ, Betong tươi M250, phụ gia chống thấm

Hồ bươi sau khi đổ betong sàn

Lưu ý đầm dùi kỹ để đảm bảo chất lượng.

Ghép copha thành hồ bơi bằng ván phủ phim

Đổ betong thành hồ, betong tươi M250, phụ gia chống thấm

Tô vữa thành và sàn hồ

Sau khi chống thấm, sử dụng gạch mosaic để ốp lát sàn và thành hồ

Hồ bơi ốp lát gạch sàn và thành trong hồ bơi

Mặt trên thành hồ lát đá tự nhiên

0908330567