HỒ BƠI GIA ĐÌNH,A.NHỊ - QUẬN 6 - TP.HCM

HỒ BƠI GIA ĐÌNH,A.NHỊ - QUẬN 6 - TP.HCM

Ngày đăng: 11-05-2019

Chủ đầu tư: Mr. Nhị

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 10/2018

Ngày hoàn thành: 11/2018

Lắp đặt sắt sàn và thành hồ

Lắp đặt sắt sàn và thành hồ

Ghép cốt pha thành hồ

Ghép cốt pha thành hồ

Chống thấm thành và sàn hồ

Chống thấm thành và sàn hồ

Lắp đặt tấm composite hồ bơi

Lắp đặt tấm composite hồ bơi

Hàn kết nối các tấm composite

Hàn kết nối các tấm composite

Lắp đặt thiết bị vệ sinh hồ bơi

Lắp đặt thiết bị vệ sinh hồ bơi

Vệ sinh hồ bơi

Vệ sinh hồ bơi

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0908330567