HỒ BƠI GIA ĐÌNH,C.NGA - QUẬN 9 - TP.HCM

HỒ BƠI GIA ĐÌNH,C.NGA - QUẬN 9 - TP.HCM

Ngày đăng: 13-05-2019

Chủ đầu tư: C.Nga

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 11/2018

Ngày hoàn thành: 12/2018

Đào đất định hình hồ

Đào đất định hình hồ

Đổ bê tông hồ bơi

Đổ bê tông hồ bơi

Chống thầm hồ bơi

Chống thầm hồ bơi

Ốp lát gạch thành hồ bơi

Ốp lát gạch thành hồ bơi

Ốp lát gạch sàn hồ bơi

Ốp lát gạch sàn hồ bơi

Ốp lát gạch mương tràn hồ bơi

Ốp lát gạch mương tràn hồ bơi

Lát đá thành hồ bơi

Lát đá thành hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Vệ sinh hồ bơi

Vệ sinh hồ bơi

Hút cặn đáy hồ

Hút cặn đáy hồ

Hồ bơi hoàn thiện

Hồ bơi hoàn thiện

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0908330567