HỒ BƠI GIA ĐÌNH,A.TÂM - QUẬN 9 - TP.HCM

HỒ BƠI GIA ĐÌNH,A.TÂM - QUẬN 9 - TP.HCM

Ngày đăng: 13-05-2019

Chủ đầu tư: A.Tâm

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 12/2018

Ngày hoàn thành: 1/2019

Xây tường bao thành hồ

Xây tường bao thành hồ

Xây tường bao vách ngăn hồ

Xây tường bao vách ngăn hồ

Lắp đặt sắt thành hồ và đáy hồ

Lắp đặt sắt thành hồ và đáy hồ

Ghép cốt pha đổ bê tông hồ

Ghép cốt pha đổ bê tông hồ

San lấp mặt bằng quanh hồ

San lấp mặt bằng quanh hồ

Chống thấm hồ bơi

Chống thấm hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Ốp lát gạch hồ bơi

Ốp lát gạch hồ bơi

Vệ sinh hồ bơi sau khi ốp lát gạch

Vệ sinh hồ bơi sau khi ốp lát gạch

Lắp đặt đèn hồ bơi

Lắp đặt đèn hồ bơi

Vệ sinh hồ bơi và đưa vào sử dụng

Vệ sinh hồ bơi và đưa vào sử dụng

0908330567